Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dit is een aandoening waarbij er een tekort aan aandacht ofwel focus is.
ADHD wordt waargenomen bij ongeveer 3 tot 7% van de kinderen. Kinderen die gediagnosticeerd zijn met deze aandoening zijn veelal hyperactief, impulsief en hebben weinig concentratievermogen.

Symptomen ADHD

· Niet goed kunnen concentreren en dus moeite hebben om de aandacht ergens op te richten.

· Hyperactiviteit is een belangrijk kenmerk van ADHD. Het kan zijn dat dit het enige symptoom is dat zich uit. Het is vaak te merken aan niet goed stil kunnen zitten of impulsief handelen.

Bestaande ADHD en ADD behandelingen

De meest voorkomende ¨behandeling¨ tegen deze controversiele ¨aandoening¨ is het voorschrijven van Methylphenidaat (Ritalin). Dit is een verslavend en in klasse II ingedeeld middel. Het langetermijn effect van dit medicament op kinderen is onbekend, maar de neveneffecten, inclusief verslaving, worden steeds duidelijker.

Het gebruik van in klasse II ingedeelde middelen om gedrag bij kinderen te veranderen is voor veel ouders en chiropractoren verontrustend. Ook is het voor hen de vraag of men ADD/ADHD eigenlijk wel een ziekte kan noemen.

ADD behandeling en ADHD behandeling met chiropractie

Ondanks dat chiropractoren ADD/ADHD niet ¨behandelen¨ worden de effecten van zorg middels chiropractie bij kinderen met leerstoornissen en hyperactiviteit in steeds grotere mate beschreven in studie-publicaties.
Een in 1975 gepubliceerde studie vergelijkt chiropractische zorg en het voorschrijven van medicijnen bij kinderen met leer- en gedragsproblemen door een neurologische stoornis. Er werd vermeld dat chiropractische zorg ¨effectiever was bij een groter aantal symptomen op het neurologische vlak van de aandoening, waarbij dertien symptoom- of probleemgebieden werden beoordeeld.¨ De auteur vermeldde tevens dat chiropractische zorg 24% effectiever was dan de gebruikelijke medicaties.

Behandeling in onze praktijk

Wanneer u met uw kind naar onze Chiropractie praktijk komt in Noordwijk, doen we een volledige intake met uw kind. Wanneer mogelijk lopen we een vragenlijst door en maken we een scan. Vanuit daar stellen een plan op voor de ADHD- of ADD behandeling.

Voor wie?

Chiropractie is een methode die werkt voor jong en oud, sportief en slecht ter been en dik en dun. Chiropractie kan u helpen uw klachten te doen verdwijnen. Anders dan bij reguliere geneeskunde, die zich richt op het bestrijden van de directe klacht, staat bij chiropractie de behandeling van de zenuwbanen in het lichaam centraal die in verbinding staan met organen en ledematen. Door de zenuwbanen te stimuleren en blokkades op te heffen, verbetert u dan ook de werking van uw lichaamsdelen en organen. Wanneer u op zoek bent naar een chiropractor in Katwijk, dan is Lifestyle Chiropractic de eerste keuze voor u. Wij zijn dichtbij gevestigd, bij u in de buurt en kennen geen wachtlijsten.

Wij werken met de zes zone techniek, die een groot verschil kan maken bij de behandeling van vele soorten klachten.

Zoek dus niet verder, voor chiropractie bent u bij ons in de juiste handen!

Want to know if chiropractic care is for you?

If so, please contact Jolanda or Kelly

Call 071 364 78 30 for a free consultation, or send an e-mail to [email protected] that includes your question.

[email protected]

U heeft geen doorverwijzing nodig!

Prins Bernhardstraat 54

2202 LJ Noordwijk

Wat zeggen onze klanten