Feedback company

  • Nederlands
  • English

Astma is een chronische longziekte die in de laatste 20 jaar meer mensen heeft getroffen dan ooit tevoren. Sommige artsen schrijven deze toename toe aan luchtvervuil ing, veranderingen in eetgewoonten en onvoldoende ventilatie in huizen.
Volgens de Mayo Clinic kunnen de symptomen variëren per persoon tussen mild en ernstig. Kortademigheid en benauwdheid die gepaard gaan met een raspend geluid bij het uitademen zijn de meest voorkomende astmasymptomen. De gangbare behandeling is het gebruik van een inhalator.
Doordat miljoenen astmapatiënten verlichting zoeken komen er steeds meer nieuwe behandelmethoden bij als aanvulling op de alledaagse remedies. Één van de alternat ieven die positieve resultaten heeft laten zien is chiropractie
Een persoon met astma kan veel voordeel ondervinden van chiropractie. De vi er grootste voordelen voor astmapatiënten zijn de volgende:

De frequentie van de aanvallen reduceren

Met de tijd kunnen correcties van de wervelkolom er voor zorgen dat het aantal astma-aanvallen van de patiënt afneemt. Wanneer een wervelkolom recht is kan de energie door de zenuwen naar alle organen stromen. Een wervelkolom met blokkades kan er voor zorgen dat zenuwen bekneld raken en hun werk niet meer goed doen, met een breed scala aan klachten als gevolg.
De longen kunnen het slachtoffer zijn van een afwijking in de wervelkolom. Chiropractors zijn in staat de wervelkolom te behandelen zodat deze na verloop van tijd rechter wordt. In sommige gevallen helpt dit om de longfunctie te verbeteren en het aantal astma-aanvallen te verminderen.

Luchtstroom stimuleren

Dat de longen belangrijk zijn bij het ademhalen is duidelijk, m aar ook de luchtwegen en het middenrif spelen een belangrijke rol. Beide kunnen gehinderd worden door een afwijkin g in de wervelkolom
Wanneer een chiropractor de wervelkolom corrigeert kunnen de luchtwegen en het mi ddenrif beter bewegen, dit zorgt voor betere luchttoevoer. Hoewel dit geen remedie is voor astma kan het in veel gevallen wel helpen het lijden, wat de chronische aandoening veroorzaakt, te verlichten.

Het immuunsysteem een boost geven

Een significant aantal astma-aanvallen wordt veroorzaakt en verergerd door een slecht im muunsysteem. Chiropractische zorg helpt de effectiviteit van het imm uunsysteem te bevorderen
Bekijk het zo: Het autonoom zenuwstelsel (gedeelte wat onbewust plaatsvindende functies reguleert) staat in verbinding met het immuunsysteem door het endocriene systeem(hormoonstelsel). Dat betekent dus dat wanneer er problemen ontstaan in de we rvelkolom dit een nadelig effect kan hebben op je immuunsysteem.
Voor iemand die chronisch last heeft van astma kan dit resulteren in een astma -aanval. Een chiropractor die in staat is de wervelkolom te corrigeren kan zorgen voor een positief domino-effect. Het zenuwstelsel verbetert, het immuunsysteem verbetert en de astma aanvallen verminder en

In combinatie met traditionele astmamedicatie

Mensen met astma gebruiken gewoonlijk inhalatoren en steroïden om de symptomen onder controle te houden. Chiropractie helpt bij deze behandeling om het aantal aanvallen te verminderen en de hevigheid te onderdrukken.
Een studie van het Michigan Chiropractic Counci l laat zien dat astmapatiënten die een maand lang chiropractie behandelingen hadden ondergaan 70% minder medi catie nodig hadden.
Patiënten die regelmatig een chiropractor bezoeken zijn soms in staat de sym ptomen van astma op een natuurlijke manier onder controle houden en de afhankelijkheid van m edicatie verminderen. Het is wel belangrijk dat je nooit zelf met de medicatie stopt. Bespreek het aanpassen van medicatie altijd met een arts!
Astmapatiënten hebben gelukkig vele opties voor behandeling. Voor mensen die n iet reageren op de traditionele medicatie, of mensen die de dosering willen verminderen, kunnen n iet traditionele keuzes zoals chiropractie een goed alternatief zijn.
Het advies is wel om met zowel je arts als je chiropractor je symptomen te bespreke n. Door goede samenwerking kun je zorgen voor een gezonder leven, misschien zelfs zonder het g ebruik van medicijnen. Informeer eens naar de mogelijkheden
Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd door Blogging Chiros LLC voor zijn Doctor Chiropractor leden en mag op geen enkele manier worden gekopieerd of gedupliceerd, ook niet door afdrukken of op elektronische wijze, niet tegen b etaling maar ook niet gratis, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Blogging Chiros, LLC.

Pin It on Pinterest