Feedback company

  • Nederlands
  • English

Kromming van de wervelkolom, ook al is het nog zo minimaal, kan zorgen voor pijn en problemen met je houding. Als de kromming meer dan 10 graden bedraagt, wordt er gesproken van scoliose.
Het belangrijkste symptoom van scoliose is een aanzienlijke kromming van de wervelkolom. In veel gevallen ben je er niet van op de hoogte. Zelfs lichte gevallen van scoliose kunnen pijn en verminderde mobiliteit veroorzaken.
Bij verder gevorderde gevallen zijn de symptomen veel duidelijker zichtbaar. Chiropractie is al jaren een veelgebruikte therapie door scoliosepatiënten. Recente studies bewijzen dat het veel effect heeft en dat het veel voordeel oplevert.

Ontdekken van scoliose in een vroeg stadium

Eigenaardig, een lichte kromming van de wervelkolom wordt vaak genegeerd door de traditionele zorg. In veel gevallen wordt de diagnose scoliose pas gesteld als de kromming erger wordt, voor aanzienlijke verstoring in de wervelkolom zorgt, pijn doet of dat er een indicatie is voor structurele verstoring.
Tijdens een behandeling bij de chiropractor kan er al vroeg worden geconstateerd of er lichte kromming is of dat er verstoring ontstaat. Dit geeft de mogelijkheid om scoliose in een vroeg stadium te ontdekken en een halt toe te roepen. En om het te behandelen, voordat de symptomen een negatieve invloed krijgen op de mobiliteit en levenskwaliteit.

Pijn verlichten en immobiliteit verminderen die veroorzaakt worden door scoliose

Pijn en niet goed kunnen bewegen zijn heel vervelend voor een scoliosepatiënt. Hoewel er nog geen hard bewijs is voor chiropractie als geneeswijze bij aanzienlijke scoliose, zijn er ook geen aanwijzingen dat het niet helpt. Correcties van de wervelkolom laten echter wel positief resultaat zien bij de behandeling van pijn en immobiliteit.
Momenteel worden studies gedaan en recent onderzoek suggereert dat chiropractie een beduidend verschil maakt in de verbetering van pijn en immobiliteit die scoliose veroorzaakt. Ook kan de behandeling helpen bij andere symptomen.

Verbetering van de hoek van Cobb

De hoek van Cobb is de term die gebruikt wordt om de mate van de kromming in de wervelkolom te meten. Vaak wordt deze term gebruikt om schade aan de wervelkolom door een blessure of ziekte te omschrijven, maar het wordt ook veelal gebruikt om de mate van kromming bij een scoliosepatiënt aan te geven. Deze meting wordt gebruikt om het verloop van de scoliose aan te duiden en helpt bij het vaststellen van een juiste therapie.
In een studie, gepubliceerd in september 2011, werden 28 patiënten geëvalueerd en gecontroleerd in twee Amerikaanse klinieken. Alle patiënten, in de van de leeftijd van 18 tot 54 jaar oud, hadden de diagnose scoliose. De studie hield in dat de patiënten regelmatige, consequente chiropractische revalidatiebehandeling kregen tijdens een bepaalde periode. Zodra het behandeltraject voltooid was, werden de patiënten gevolgd tijdens een periode van 24 maanden.
Aan het einde van de studie, gaven de patiënten aan verbetering te merken betreffende de pijn en de mobiliteit. Bovendien verbeterde de hoek van Cobb van elke patiënt tijdens en na het behandeltraject. Ook werd de mate van invaliditeit minder groot. Wat het meest opmerkelijke echter was, is dat de patiënten in de follow-ups en zelfs aan het einde van de studie 24 maanden later, nog steeds deze verbeteringen melden.

Huidige studies

 
Charles A Lantz, D.C., Ph.D. van de Life Chiropractic College West in San Lorenzo, Californië, waar hij de directeur van Research is, is momenteel betrokken bij een onderzoeksproject; het bestuderen van de effectiviteit van chiropractie voor kinderen met scoliose. De leeftijden van de kinderen lopen uiteen van 9 jaar tot 15 jaar oud. Alle kinderen zijn gediagnosticeerd met een scoliose van een mild tot matige niveau (de curve is minder dan 25).
 
Lantz begon dit project om de behoefte aan meer onderzoek over het onderwerp te beantwoorden. Momenteel zijn er weinig officiële onderzoeken met betrekking tot scoliose en chiropractie als een effectieve behandeling. In 1994 heeft Lantz een artikel gepubliceerd in het oktobernummer van Chiropractic: The Journal of Chiropractic: Research and Clinical Investigation, Volume 9, Number 4. Het artikel, getiteld Conservative Management of Scoliosis, benadrukte Lantzs observatie dat er meer onderzoeken nodig zijn, waarin zowel volwassenen als jongeren met scoliose bestudeerd worden en te bekijken hoe chiropractie kan helpen bij scoliose.
 
Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd door Bloggen Chiros LLC voor zijn Doctor of Chiropractic leden en mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd op welke wijze dan ook gedrukte en elektronische media, ongeacht of voor een vergoeding of gratis, zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van bloggen Chiros, LLC.

 

Pin It on Pinterest